054-7778908 einavfeit@gmail.com

הרצאה - שילובן של נשים בהריון בשיעורי יוגה רגילים

ויג'נאנה יוגה

הרצאה – שילובן של נשים בהריון בשיעורי יוגה רגילים

כל מורה ליוגה פוגש, במהלך עבודתו, תלמידות אשר בשלב זה או אחר בחייהן חוות הריון, לידה והשלבים של אחרי הלידה.

שילובן של נשים בהריון בשיעורי יוגה רגילים דורש הבנה של פרופיל האישה בהריון, בחינה מחדש של המטרה והצרכים המשתנים ואולי גם ניעור המקובל של ה"עשה ואל תעשה" בהריון.

תיאור מלא על הסדנא :

לעתים מטרת ואופי התרגול משתנים במהלך ההריון, בשל השינויים הפיזיולוגיים/אנטומיים, הורמונליים, מנטליים ורגשיים העוברים על האישה ההרה. הלידה הצפויה מסתמת גם כמטרה אליה צריך להתכונן. כמו כן, בשלבי ההריון השונים נדרשת התאמת התרגול למתרגלת, בהתחשב בפרופיל האישה בהריון, במצב הגופני האישי של אותה אישה העומדת לפנינו, במצב התודעה שלה ובמצבה הרגשי. עם הזמן הבנות חדשות מתהוות, המאפשרות את העמקת התרגול מזווית ראיה חדשה, לעתים מתאפשר שינוי תפיסתי של ממש באופן הבנת התרגול, התאמתו לצרכים המשתנים, קבלת השינוי המתמיד, הבנת העקרונות והוואיוס מזווית ראיה חדשה וחזרה למצב תודה של Beginners Mind.

 

פרטים נוספים על ההרצאה:

על מה נדבר?

  • שילובן של נשים בהריון, אשר תרגלו יוגה בתקופה שלפני ההריון, בשיעורי יוגה רגילים מתוך מתן דגשים עיקריים לתרגול הנכון להן בשלבי ההריון השונים

על מה לא נדבר?

  • תרגול היוגה לנשים בהריון ולאחר לידה בקבוצה ייעודית, המיועדת לרוב עבור נשים אשר לא תרגלו יוגה לפני ההריון
  • תרגול יוגה בתקופה שלאחר משכב לידה
  • "עשה ואל תעשה"

מטרת המפגש

היא לתת למורים שלא עברו הכשרה בתחום היוגה לנשים בהריון:

  • הבנה משמעותית
  • כלים פרקטיים אותם יוכלו ליישם בשיעורי היוגה

בכדי לתת מענה לאותן נשים בהריון מתוך הצורך הממשי של גופן המשתנה, הווייתן הייחודית בשלב חיים זה ודיוק התרגול הנכון להן.

 

ישיבה שקטה – ציטוטים מספרות של אורית סן-גופטה

"לתת ליוגה לשגשג, לפרוח, להקשיב ולהגיב למה שאת שומעת מבפנים – זהו כלל הזהב". וכאן לאישה ההרה, בשינוי המתמיד של ההריון (והחיים), יש מקום להבנה חדשה, להעמקה ולקבלה של המתרחש… "בתוך תרגול היוגה הניתן, יש חופש / מקום להתאים את האימון לפי הצרכים הספציפיים, בהתאם לאישה, יום ביומו. חזרתיות בלבד של התרגול היומי איננה מספיקה. האיכות של התרגול תלויה בהקשבה עמוקה ולהגיב לגוף, ללב ולתודעה".

כל זה מרגיש כאילו נכתב לנשים בהריון, ואכן מתעצם וקולע כאשר מדובר בתרגול ובהוראת היוגה של האישה ההרה. לתרגל מבפנים דורש קשב מאוד עמוק ומחייב (כמו הקשבה דרך חור של מנעול). נוצרת סוג של אינטימיות בינינו לבין עצמנו, נדרשת התמסרות. על מנת להקשיב יש לייצר תנועה יותר איטית. התנועה תשתנה בעקבות ההקשבה. נקודת החיבור בין ההקשבה לתנועה – מייצרת איכות אחרת. התרגול בהריון – הן למתרגלות מתחילות והן למתרגלות ותיקות – דורש על אחת כמה וכמה Beginer's Mind – בכל רגע לראות משהו חדש!

לתיאום מועד הרצאה במרכז היוגה שלכם או לקבלת פרטים על ההרצאה הבאה – ניתן ליצור איתי קשר.

עינב

משתתפות מספרות

"תודה רבה שוב! נתת מענה מצויין וחשוב לשאלות שמעסיקות כל מורה בנושא הזה. התחברתי מאוד לגישה שלך שמתייחסת לכל אישה ולכל הריון עם גמישות וחקירה ולא באופן דוגמטי".

מלאי עכשיו את פרטיך לקבלת הסילבוס לקורס ההתמחות למורי יוגה לנשים בהריון ולאחר לידה

הצלחת! בדקי את תיבת הדואר הנכנס שלך

Pin It on Pinterest

Share This