054-7778908 einavfeit@gmail.com

תנוחות זקופות כהכנה ללידה פעילה

תנוחות זקופות כהכנה ללידה פעילה ההיסטוריה של הלידה מובילה אותנו לחשוב על האופן שבו הלידה מתקיימת כיום ועל האפשרות לאמץ מחדש את התנוחות הזקופות כהכנה ללידה פעילה. במהותה, הלידה היא תפקוד גופני טבעי המתרחש באופן ספונטני ולא רצוני כלל בסופו של ההריון. כאשר תהליך הלידה...

עבודה עם ה-Vayus והיציבה בהוראת היוגה לנשים בהריון

עבודה עם ה-Vayus והיציבה בהוראת היוגה לנשים בהריון (מאמר 2 בסדרה) ה- Vayus החיצוניים והפנימיים ה-Vayus החיצוניים והפנימיים יכולים להחשב כחלק מתרגול ה-Pranyama בקבוצות "רגילות" כמו גם בקבוצות לנשים בהריון. אך ניתן להתייחס אליהם מהיבטים נוספים, בעיקר בתרגול...

עבודה עם עקרונות הויג'נאנה יוגה בהוראת היוגה לנשים בהריון

עבודה עם עקרונות הויג'נאנה יוגה בהוראת היוגה לנשים בהריון (מאמר ראשון מתוך 2) תחום היוגה לנשים בהריון קיים זה זמן רב ומפותח למדי בארץ ובחו"ל, אך ברצוני לתת עוד נקודת מבט ייחודית המגיעה מגישת הויג'נאנה יוגה, המספקת תרומה ייחודית ומשמעותית לתחום זה במספר רבדים....

Pin It on Pinterest