054-7778908 einavfeit@gmail.com

עבודה עם עקרונות הויג'נאנה יוגה בהוראת היוגה לנשים בהריון

עבודה עם עקרונות הויג'נאנה יוגה בהוראת היוגה לנשים בהריון (מאמר ראשון מתוך 2) תחום היוגה לנשים בהריון קיים זה זמן רב ומפותח למדי בארץ ובחו"ל, אך ברצוני לתת עוד נקודת מבט ייחודית המגיעה מגישת הויג'נאנה יוגה, המספקת תרומה ייחודית ומשמעותית לתחום זה במספר רבדים....

Pin It on Pinterest